گوگل سرانجام پشتیبانی Apple Music را در دستگاه های دارای دستیار Google ارائه می دهد. این شامل تمام اسپیکرهای هوشمند برند Google Home / Nest از Google و همچنین سایر تولیدکنندگان است. مشترکان اپل موزیک می توانند حساب خود را با دستگاه مجهز به دستیار خود از طریق برنامه Google Home در گوشی خود متصل کنند. پس از اتمام این کار ، می توانند با استفاده از صدای خود آهنگی را که دوست دارند از خانه ۷۰ میلیون موزیکی اپل پخش کنند. این مورد همچنین شامل لیست های پخش یا آهنگ هایی است که ممکن است با حساب Apple Music خود مرتبط کرده باشید. اولین بار در سال گذشته پشتیبانی Apple Music در دستگاه های مجهز به دستیار Google گزارش شد که در برنامه Google Home ظاهر شد. بعداً مشخص شد که این فقط یک “اشکال” است و این ویژگی از آن زمان حذف شده است. تا امروز ، ۲۲ ماه بعد ، که دوباره به شکل رسمی ظاهر شده است. این قابلیت فقط در بعضی مناطق و کشورها در دسترس می‌باشد و هنوز اطلاعاتی در مورد زمان در دسترس بودن این ویژگی در باقی مناطق وجود ندارد.