وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید حملات سایبری به زیرساخت‌های ارتباطی در کشور شدت یافته و در مقایسه با قبل صدها برابر شده است.

عیسی زارع‌پور با اشاره به شدت یافتن میزان حمله‌های سایبری به زیرساخت‌های ارتباطی گفته است که بخش قابل توجهی از این حملات دفع می‌شوند به‌طوری‌که مردم این هجوم را احساس نمی‌کنند. همچنین زارع‌پور مرکز ملی فضای مجازی را متولی امنیت کشور نامید و اعلام کرد نظارت بر امنیت دستگاه‌های زیرساختی و مهم به افتا (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور) سپرده شده و بعضی از سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز به عهده وزارت ارتباطات قرار گرفته است.

وزیر ارتباطات در مورد اظهارنظرها درباره وضعیت اینترنت کشور و اختلال‌های پیش آمده گفته است که مدیران یکی از شرکت‌ها با اشاره به حملات DDos (حملات همزمان از چندین سیستم به یک منبع) عنوان کرده وزارت ارتباطات نمی‌تواند مدیریت کند اما این وزارت‌خانه به‌طور شبانه‌روزی تلاش می‌کند و باوجود اینکه حجم حملات صدها برابر شده تا به‌حال بخش زیادی ازاین حملات درحدود 99.9 درصد را دفع کرده است.

اینترنت ایران

این درحالی است که وزیر ارتباطات سال گذشته نیز عنوان کرده بود حملات سایبری به کشور حدود بیست برابر شده و تاکید کرده بود که با افزایش آمادگی بخش زیادی از سرویس‌های حساس و حیاتی کشور در امنیت هستند.

گفتنی است که پیش از این یکی از کارشناسان شبکه و امنیت اختلال‌های فراوان پیش آمده طی یک سال و نیم اخیر را عمدی عنوان کرده بود و با انتقاد از رویه‌ای که دولت در بحث فیلترینگ در پیش گرفته این ماجرا را درنهایت به ضرر دولت اعلام کرده بود. این کارشناس فیلترینگ را عامل آسیب زننده به امنیت روانی و اطلاعات و داده‌های مردم دانست و با اشاره به توسعه فناوری در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش شبکه 5G در کشور عملا این پیشرفت‌ها را به‌دلیل عدم هماهنگی با شبکه بین‌الملل ناکارآمد دانست و اظهار داشت که مردم این پیشرفت‌ها را احساس نمی‌کنند.

اخبار مرتبط: فیلترینگ در ایران باعث آسیب روانی به مردم شده است