داک‌داک‌گو، موتورجستجوی محبوب با تمرکز برحفظ حریم‌خصوصی، از قابلیت جدیدی به‌نام AI Chat یا تعامل ناشناس با چت‌بات‌های هوش مصنوعی رونمایی کرده است.

این‌قابلیت به کاربران امکان‌ می‌دهد تا به‌طور ناشناس با چت‌بات‌های هوش مصنوعی قدرتمند مانند OpenAI GPT-3.5 Turbo، Anthropic Claude 3 Haiku و Meta Llama 3 تعامل داشته‌ باشند. داک‌داک‌گو به‌شما این‌امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از ردیابی شدن یا به اشتراک گذاشتن اطلاعات‌ شخصیتان، با هوش مصنوعی تعامل داشته‌ باشید. برای حفظ حریم‌خصوصی کامل شما، داک‌داک‌گو هرگونه اطلاعات شخصی را از پرسش‌هایتان حذف می‌کند.

این‌سرویس چت به‌عنوان واسطه‌ای بین شما و چت‌بات‌ها عمل می‌کند. شما می‌توانید سوال بپرسید یا دستوراتی بدهید، سپس داک‌داک‌گو AI Chat آن‌ها را به چت‌بات مناسب (مانند OpenAI GPT-3.5 Turbo یا Anthropic’s Claude 3 Haiku) هدایت‌ می‌کند و درعین‌حال، هرگونه اطلاعات شخصی را از پرسش‌هایتان حذف می‌کند. خود چت‌بات‌ها تنها آدرس IP داک‌داک‌گو را می‌بینند، نه آدرس IP شما را، که‌این‌امر باعث ناشناس بودن شما می‌شود. اگرچه برخی از چت‌بات‌ها ممکن است موقتاً مکالمه‌های شما را ذخیره کنند، داک‌داک‌گو تضمین می‌کند که این داده‌ها ظرف ۳۰ روز حذف شده و برای آموزش یا بهبود مدل‌های هوش مصنوعی استفاده نخواهند شد.

DuckDuckGo ai

علاوه‌بر مزایای فوق، ذکر این نکات نیز حائزاهمیت است؛ کاربران می‌توانند به سادگی با وارد کردن عبارت "ai!" یا "chat!" در نوار جستجوی داک‌داک‌گو، به DuckDuckGo AI Chat دسترسی پیدا کنند. همچنین داک‌داک‌گو تدابیر امنیتی متعددی را برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران هنگام استفاده از AI Chat درنظرگرفته است. و درآخر این‌سرویس درحال‌حاضر در مرحله آزمایشی قراردارد و ممکن است در آینده شاهد تغییرات و به‌روزرسانی‌هایی در آن باشیم.

سرویس DuckDuckGo AI Chat به‌صورت رایگان دراختیار کاربران قرارگرفته است. بااین‌حال، برای جلوگیری از سوء‌استفاده، یک محدودیت روزانه برای تعداد دفعات برقراری ارتباط با چت‌بات‌ها درنظر گرفته‌ شده است. البته کاربران معمولی بعید است دراستفاده روزمره با این محدودیت مواجه شوند. خبرخوش این‌ است‌ که داک‌داک‌گو قصد دارد در آینده، تعداد چت‌بات‌های قابل‌دسترس را افزایش دهد. این‌امر، گزینه‌های بیشتری را برای کشف قابلیت‌های هوش مصنوعی پیشرفته و برقراری گفتگوهای ناشناس برای کاربران فراهم خواهد کرد.

اخبار مرتبط: