طبق برنامه جدید نوکیا، گوشی‌هایی مثل نوکیا ۶٫۲، نوکیا ۷٫۲ و نوکیا ۹ پیور ویو که قرار بود در سه‌ ماهه دوم ۲۰۲۱ اندروید۱۱را دریافت کنند، این آپدیت را در سه‌ ماهه سوم سال دریافت خواهند کرد. نوکیا ۳٫۲ و نوکیا ۸٫۳ در سه‌ ماهه اول ۲۰۲۱ آپدیت اندروید ۱۱ را دریافت کرده‌اند. نوکیا ۲.۲، نوکیا ۲.۳، نوکیا ۴.۲ و نوکیا ۸.۱ در بازه زمانی بین سه‌ ماهه اول و دوم این آپدیت را می‌گیرند. در سه‌ ماهه دوم ۲۰۲۱ نوبت به نوکیا ۱ پلاس، نوکیا ۱٫۳، نوکیا ۱٫۴، نوکیا ۲٫۴، نوکیا ۳٫۴، نوکیا ۵٫۳ و نوکیا ۵٫۴٫می‌رسد تا به اندروید ۱۱ مجهز شوند. در انتها هم نوکیا ۶٫۲، نوکیا ۷٫۲و نوکیا ۹ پیورویو در سه‌ ماهه سوم ۲۰۲۱ اندروید ۱۱ را دریافت خواهند کرد.
باقی دستگاه ها باید مطابق برنامه زمان‌بندی جدید منتظر آپدیت اندروید ۱۱ باشند.