یکی از مدیران فیسبوک اعلام کرده که گسترش محبوبیت پلتفرم رقیب به نام TikTok باعث نگرانی این کمپانی شده است. این سرویس چینی مخصوصا در میان کاربران چینی حالا بسیار محبوب شده است.

شریل سندبرگ، مدیر ارشد عملیات فیسبوک، در خلال مصاحبه خود با NBC درباره جنگی صحبت کرد که میان این دو پلتفرم در جهت جذب و درگیرسازی مخاطبان جریان دارد. او درباره پلتفرم TikTok گفت: ما در دنیای تکنولوژی برای هر دقیقه توجه شما مخاطبان می‌جنگیم. شما مخاطبان و حتی فرزندان من هر روز پوشی خود را درمی‌آورند و از TikTok استفاده می‌کنند.

در همین حال میزبان برنامه فرصت را غنیمت شمرده و از این مقام ارشد فیسبوک درباره پلتفرم رقیب تیک تاک سوالاتی پرسید. شریل سندبرگ هم در پاسخ ابراز کرده که رشد تیک تاک بسیار سریع و چشمگیر بوده است. به گفته او سرعت رشد و محبوبیت این پلتفرم باعث نگرانی فیسبوک شده است. در همین راستا باید اشاره کنیم که تعداد دانلودهای اپلیکیشن تیک تاک در نوامبر گذشته مرز ۱٫۵ میلیارد را پشت سر گذاشت. همچنین باید بگوییم که این اپلیکیشن در سال ۲۰۱۹ پس از فیسبوک و اینستاگرام سومین اپلیکیشن در فهرست بیشترین دانلودها شناخته شد.

TikTok و ابراز نگرانی‌ها درباره داده‌ها کاربران

به محض گسترش محبوبیت تیک تاک همچنین بحث‌ها درباره داده‌های شخصی کاربران بالا گرفت. از طرفی هم نباید مشکلات امنیتی که برای فیسبوک در مدت اخیر پیش آمد را نادیده بگیریم. شریل سندبرگ در این باره مشخصا اعلام کرد که TikTok یک کمپانی چینی است و داده‌های کاربران هم در دست این کمپانی قرار دارد. بدین ترتیب نگرانی کاربران درباره حفظ  داده‌های شخصی می‌تواند صحیح باشد.