رسانه پاساژ علاالدین در صفحه اینستاگرام خود مسابقه ای را در نظر گرفته است که به مدت ده هفته برگزار خواهد شد و هرهفته به شرکت کنندگان در این مسابقه به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

برای شرکت در این مسابقه به صفحه اینستاگرام رسانه پاساژ علاالدین به آدرس Alaedin.ir سر بزنید و در اینستاگرام نیز ما را همراهی کنید.

امیدواریم برنده این هفته ما شما باشید.