بدون شک ۵G یکی از بزرگترین امتیاز فروش برای سازندگان تلفن های هوشمند در سال جاری خواهد بود. اپل یکی از این شرکت هاست که طبق گزارشات، بیش از یک تلفن هوشمند پشتیبانی شده با ۵G ارائه خواهد داد. بدین گونه که اپل ممکن است بجای استفاده از ماژول آنتن QTM 525 mmWave Qualcomm ، آنتن ۵G مخصوص خودش را طراحی کند.

طبق منابع معرفی شده،اپل از مودم Qualcomm X55 در آیفون های ۵G خود استفاده می کند و آنتن خود را برای آن طراحی می کند.
اپل به دو دلیل نمی‌خواهد از کوالکام استفاده کند: این امر باعث می شود آیفون ضخیم تر از آنچه اپل می خواهد باشد، و برای حل این مشکل باید حق امتیاز بیشتری به کوالکام بپردازد. آیفون از آنتن phased array استفاده می‌کند که از دو قسمت برای تشکیل یک پرتوی سیگنال استفاده می‌کند که این پرتو می‌تواند بصورت الکترونیکی هدایت شود.