عضو شورای عالی فضای مجازی صریحاً مخالفت خود را با فیلترینگ اینستاگرام اعلام کرد و گفت: این شورا هیچ تصمیمی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام نگرفته است. به گفته ضرغامی (عضو شورای عالی فضای مجازی): «خوب یا بد مردم با اینستاگرام زندگی می‌کنند. اگر نتوانستیم سرویس مشابه راه اندازی کنیم، با کاهش پهنای باند، مردم را ناراضی نکنیم. بزرگترین بازار خرید و فروش مجازی ایران در اینستاگرام است بگذارید مردم زندگی کنند.» او با انتقاد از برخی حواشی در خصوص فیلتر اینستاگرام، گفت: «فیلترینگ نباید دو قطبی شود. باید سرویس داخلی قوی و ارزان راه اندازی کنیم و رقابت انجام شود؛ اگر مردم سرویس قوی داخلی ببیند به هیچ وجه به سمت اینستاگرام نمی‌روند.»