دوربین Moon که یک دوربین مداربسته است ظاهری شبیه به یک توپ کوچک دارد. این دوربین قانون جاذبه را دور زده است و می تواند بدون اینکه بیفتد در فاصله مشخصی از پایه خود قرار بگیرد.

یکی از قابلیت های جالب Moon قابلیت کنفرانس ویدئویی است. اگر این دوربین را در یک کنفرانس قرار دهید با صحبت کردن افراد کنفرانس دوربین به صورت خود کار روی صورت شخص صحبت کننده میرود و تصویر اورا پخش میکند.

Moon می‌تواند حرکات را تشخیص دهد و با سیستم تشخیص صوتی خود صدای کودک یا شکستن شیشه را تشخیص و آلارم دهد.