قوانین ارائه شده برای واردات غیر رسمی تلفن‌های هوشمند روز به روز سخت تر می‌شود تا واردات گوشی مسافری به حداقل ممکن خود برسد. چندی پیش در آخرین قانون وضع شده در این رابطه معاون فنی گمرک اعلام کرده است که از مهر ماه ثبت غیر حضوری گوشی مسافری ممکن نخواهد بود و این روند پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد.

انجمن وارد کنندگان موبایل اعلام کرده بود که با گذشت دو سال از وضع قانون رجیستری همچنان شاهد ورود غیر قانونی گوشی به بازار کشور هستیم و باید خلا های قانونی برای جلوگیری از قاچاق گوشی پر شود.

با این قانون که از اول مهرماه اجرایی خواهد شد مسلما واردات گوشی از این طریق بسیار سخت تر از گذشته خواهد شد و استفاده تجاری از واردات گوشی مسافری به حداقل خواهد رسید.

نظر شما در مورد این قانون و توانایی آن برای جلوگیری از واردات گوشی مسافری چیست؟