داستان گران شدن بسته‌های اینترنت و یا به طور دقیق تر حذف بسته‌های محبوب مردم از بسته‌های پیشنهادی اینترنت دو اپراتور هم چنان ادامه دارد و درگیری بین وزارت ارتباطات و اپراتورهای ایرانسل و همراه اول شدت بیشتری پیدا کرده است. با وجود تذکرهایی که وزارت ارتباطات برای اپراتورها ارسال کرده است، اما میبینیم که تغییری در بسته‌ها ایجاد نشده است و همچنان به حالت اولیه خود برنگشته است.

حالا معاون وزارت ارتباطات اعلام کرده است که اگر وضعیت تا ده روز آینده به حالت قبلی بازنگردد جریمه ۲ میلیاردی و کاهش مدت اعتبار پروانه اپراتورهای ایرانسل و همراه اول در انتظار آن‌ها خواهد بود. فعلا پاسخی از سوی اپراتورها به صورت رسانه‌ای مطرح نشده است و وضعیت آینده قیمت بسته‌های اینترنت به طور قطعی مشخص نشده است.