طبق گزارش ها، قابلیت پخش پیام های صوتی با سرعتی بیشتر از قبل به واتساپ اضافه خواهد شد. قابلیتی که تلگرام و دیگر پیام رسان ها از آن بهره مند هستند و اکنون این قابلیت در واتساپ، در مرحله توسعه اولیه قرار دارد. در حال حاضر اسکرین‌شاتی از رابط کاربری قابلیت جدید واتساپ منتشر نشده است؛ اما در ادامه می‌توانید آیکون این قابلیت در تلگرام را مشاهده کنید.

کاربران واتساپ مدت ها بود که منتظر ابن قابلیت در واتساپ بودند اما از انجایی که تغییرات بروز رسانی واتساپ علی‌رغم تلگرام فراوان و پر کاربرد نیست، ارائه‌ی این قابلیت به همه‌ی کاربران واتساپ چند ماه زمان می‌برد.