علاالدین-پاساژ علاالدین

به اطلاع می رساند مجتمع های تجاری علاالدین روز جمعه ۹۹/۲/۲۶ تعطیل خواهد بود.