تصویر شماتیک تازه‌ای از آیفون ۱۱ منتشر شده و بار دیگر به احتمال به روزرسانی چشمگیر در دوربین این آیفون ۲۰۱۹ اشاره کرده است. در این تصویر تازه شاهد تعبیه سه لنز در پنل پشتی هستیم اما هنوز مشخص نیست که لنز سوم از چه نوعی در نظر گرفته خواهد شد.

نکته جالب توجه در این دوربین اصلی نحوه چینش مثلث شکل آن به جای طراحی مستطیلی است. اپل همواره از پیروان طراحی به صورت قرینه و همسان بوده و به همین خاطر مشاهده توسعه آیفون ۱۱ با چنین شکلی کمی عجیب است. از طرفی هنوز نمی‌توان ادعا کرد که طراحی پیش رو طراحی نهایی آیفون ۱۱ خواهد بود زیرا تصویر مقابل توسط هیچ منبع رسمی مورد تایید قرار نگرفته است. در آخر باید اشاره کنیم که این تصویر شماتیک منتسب به آیفون ۱۱ ابتدا در پلتفرم چینی Weibo منتشر شد و به تدریج به سایر خبرگزاری‌ها راه یافت.