ده روز پیش WhatsApp پیام های ناپدید کننده را دریافت کرد و اکنون فیس بوک و اینستاگرام هر دو حالت Vanish را دریافت می کنند که با بستن پنجره مکالمه پیام ها را حذف می کند.

حالت Vanish با کشیدن پایین صفحه چت فعال می شود. پس از ارسال پیام ، تا زمان خاموش شدن صفحه، برنامه روی صفحه باقی می ماند. البته ، می توانید قبل از ناپدید شدن پیام ها ، از آنها اسکرین شات بگیرید. این ویژگی جدید هم در چت های گروهی و هم در مکالمات شخصی کاربرد خواهد داشت. در حالی که فوراً ناپدید میشوند ، در فیس بوک گفتگوها را می توان ریپورت کرد ، به این معنی که آنها تا ۱۴ روز در سیستم باقی می مانند و فوراً حذف نمی شوند. چنین ویژگی هایی در جهان فیس بوک جدید نیستند . هنوز “پیام محرمانه” برای مسنجر فیس بوک وجود دارد اما تنظیم و استفاده از آن خیلی خسته کننده و وقت گیر است. اینستاگرام همچنین از ویژگی های ناپدید شدن برخوردار است . اما فقط عکس‌ها را می توان ارسال و تنظیم کرد تا وقتی مشاهده شد ناپدید شوند ، پیام ها شامل این ویژگی نمی‌شوند ، مگر اینکه لغو ارسال کنید.