در این ویدیو به بررسی یکی از گوشی های پشتیبانی کننده از نسل پنجم سیستم های مخابراتی (۵G) یعنی گلکسی ای ۴۲ پرداختیم.