در این ویدئو یکی از میان رده های جدید پوکو را به چالش کشیده ایم.