رئیس اینستاگرام آدام ماسری اخیراً در توییت خود، در مورد برنامه های این شركت برای نیمه دوم سال ۲۰۲۱ تاکید کرد اینستاگرام فقط یک برنامه مختص به اشتراک گذاری تصاویر نیست؛ این شرکت بر روی ویدئو ، خرید و پیام رسانی تمرکز خواهد کرد. به نظر می رسد تمرکز اصلی اینستاگرام روی ویدیو باشد زیرا اکنون خود را به عنوان یک سرویس سرگرمی ، مشابه YouTube و TikTok می‌بیند. وی اخیراً ویدئویی را منتشر کرد که در آن به شرح چگونگی عملکرد الگوریتم اینستاگرام برای تنظیم جدول زمانی ، Explore و Reelsمی پردازد. آخرین ویدیو همچنین درمورد چگونگی تغییرات مقدماتی تحسین برانگیز است. موصری همچنین در یک مقطع مستقیماً TikTok و YouTube را در رابطه با میزان محبوبیت آنها و چگونگی سازگاری اینستاگرام برای رقابت در برابر آنها نامگذاری می‌کند.