کاربرانی که شرایط جدید واتساپ را نپذیرند، پس از دریافت اخطار و موافقت نکردن مجدد با قوانین، عملکرد واتساپ محدود می‌شود و این دسته کاربران فقط می‌توانند از طریق اعلان ها به چت واتساپ خود دسترسی داشته باشند و بصورت متنی و یا ویدیویی چت کنند و تماس برقرار کنند؛ چند هفته بعد، دیگر حتی قادر نخواهند بود که هیچ گونه پیامی در واتساپ دریافت کنند و یا به صفحات چت دسترسی داشته باشند.


واتساپ هنوز تاریخ دقیق این رویداد را مشخص نکرده است و ممکن است ترتیب این اتفاق در مناطق و کشورهای مختلف، متفاوت باشد. چنانچه قوانین جدید واتساپ را بپذیرید، کماکان قادر خواهید بود مانند سابق از این پیام رسان استفاده کنید.