تلگرام با انتشار نسخه‌ی جدید اپلیکیشن خود به کاربران اجازه می‌دهد؛چت تصویری گروهی برگزار کنند و حتی صفحه‌ نمایش خود را به اشتراک بگذارند.