اوپو به Android Planet اعلام كرد كه سری Find X3 با یك سال پشتیبانی نرم افزاری اضافی ، مجموعاً ۳ مورد را دریافت خواهد كرد. در گزارش های جدید همچنین اشاره شده است که Oppo به دنبال گسترش پشتیبانی نرم افزاری به مدت زمان چهار سال می‌باشد اگرچه این کار مناسب نیست . همه گوشی های سری X3 برای حداقل دو به روزرسانی نسخه اندروید قابل اجرا هستند ، به این معنی که در برخی از زمان ها باید به روزرسانی های اندروید ۱۲ و اندروید ۱۳ را دریافت کنند.