اوایل ماه گذشته ثبت گوشی با کد ملی افراد برای دومین ماه پیاپی تا پایان ماه تمدید شد و انتظار می‌رفت که با شروع خرداد امکان ثبت گوشی به صورت مسافری ممکن نباشد. اما بررسی‌ها حکایت از این دارد که این اتفاق فعلا نخواهد افتاد.

طبق گفته‌های ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه تلفن همراه تا اطلاع ثانوی عرضه و ثبت رجیستری تلفن همراه تا اطلاع ثانوی ممکن خواهد بود.