گوشی نخرید!!!!
با توجه به افزایش قیمت ارز در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸  ، قیمت برخی گوشی های موجود در بازار هم درگیر این  موضوع شده و روند افزایشی داشته .
برای مثال به چند نمونه از این مدل ها اشاره می کنیم …
مدل قیمت در ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ قیمت امروز

Iphone 12 pro max 256

۳۷/۸۰۰/۰۰۰ ۳۹/۵۰۰/۰۰۰

Iphone 12 pro max 128

۳۷/۲۰۰/۰۰۰ ۳۸/۰۰۰/۰۰۰

Iphone 12 pro 256

۳۴/۲۰۰/۰۰۰ ۳۵/۷۰۰/۰۰۰

Iphone 12 pro 128

۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ۳۴/۰۰۰/۰۰۰
S21 ultra 5G 256 Black-مشکی ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ ۲۶/۶۰۰/۰۰۰
S21 ultra5G  ۲۵۶ Silver-نقره ای ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ ۲۵/۶۰۰/۰۰۰

A 71 128 ram 8

۸/۵۰۰/۰۰۰ ۸/۹۰۰/۰۰۰

Mi 11 Lite 128

۷/۸۵۰/۰۰۰ ۸/۴۰۰/۰۰۰

Mi 10T pro 128

۱۱/۸۰۰/۰۰۰ ۱۲/۸۰۰/۰۰۰

 با این روند افزایش قیمت گوشی در بازار ما پیشنهاد می کنیم فعلا گوشی خریداری نکنید .