از ساعاتی پیش نرم افزار محبوب اینستاگرام دچار اختلال شده و هنوز علت این اختلال مشخص نیست. بیشتر کاربران در هنگام بازکردن نرم افزار با خطای فورس کلوز مواجه میشوند.