یوهانس کاسپار کمیسر حفاظت از اطلاعات و آزادی اطلاعات آلمان مواردی را که با سیاست حریم خصوصی جدید WhatsApp به وجود آمده است ادعا می کند که این موارد مطابق با مقررات GDPR که برای شرکت هایی که اطلاعات مربوط به مشتریان ، کاربران یا کارمندان را در اختیار دارند تنظیم نشده است ، قانونی نیستند. و متاسفانه واتساپ حق انتخابی برای کاربران نگذاشته است و کاربران را ملزم کرده است این قوانین ناقض حریم شخصی را بپذیرند؛ کاسپار ممنوعیت اضطراری سه ماهه صادر کرد که مانع ادامه جمع آوری داده‌ها توسط فیس بوک شد و از هیئت نظارت بر تنظیم داده‌های اتحادیه اروپا درخواست کرد تا اقدامات آلمان را در سراسر اتحادیه اروپا نیز اعمال کنند. فیسبوک نیز ادعاهای کاسپار در مورد بلومبرگ را رد می‌کند و می‌گوید این سیاست جدید را متوقف نخواهد کرد.  از زمان عرضه اولیه سیاست جدید ، طرفداران سایر برنامه های پیام رسانی افزایش یافته است. پیام رسان‌های تلگرام و سیگنال شاهد پذیرش گسترده کاربران جدید بوده اند. فیس بوک به دلیل تغییرات سیاست جدید خود بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است.