چندی پیش قیمت بسته‌های اینترنتی با تغییراتی همراه شد که به شدت به زیان مصرف کننده ها بود. از همان روز اول وزارت ارتباطات خود را در جبهه مخالفان این گرانی قرار داد. آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، هم در مصاحبه‌ای رادیویی اعلام کرد که این تبانی اپراتورها و گرانی همزمان بسته‌های اینترنتی کاملا غیر قانونی است و ما یک فرصت ده روزه برای بازگرداندن قیمت‌ها به حالت قبلی به اپراتورها داده‌ایم و آن‌ها موظف به بازگرداندن قیمت‌ها به حالت قبل هستند.

در ادامه او بیان کرده است که ما قوی تر از اپراتورها هستیم و در نهایت آن‌ها را وادار به ارزان کردن قیمت‌ها می‌کنیم.

به نظر شما قیمت بسته‌های اینترنت به حالت قبلی برمی‌گردد؟